Mẫu Biên bản thương thảo gói thầu tư vấn quản lý dự án (file word)

(Bieumauxaydung.com) - Bài viết này chia sẻ mẫu Biên bản thương thảo gói thầu tư vấn quản lý dự án file word. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về miễn phí và sử dụng cho công việc.

Mẫu Biên bản thương thảo gói thầu tư vấn quản lý dự án
Mẫu Biên bản thương thảo gói thầu tư vấn quản lý dự án

Giới thiệu Biên bản thương thảo gói thầu Tư vấn Quản lý Dự án:

Đây là mẫu biên bản ghi lại nội dung của buổi họp thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhằm trao đổi và đi đến thống nhất một số nội dung chính của hợp đồng tư vấn quản lý dự án.Link download tải về Mẫu Biên bản thương thảo gói thầu tư vấn quản lý dự án file word (*.doc file):


                   | Xem OnlineDownload |

Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.