Định mức khảo sát 1354 năm 2016 theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016

(Bieumauxaydung.com) - Bài viết chia sẻ định mức khảo sát 1354 năm 2016 thay thế cho định mức khảo sát 1779 công bố năm 2007. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về  để sử dụng cho công việc.


Định mức khảo sát 1354 năm 2016 theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng
Định mức khảo sát 1354 năm 2016 theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng

Giới thiệu Định mức khảo sát 1354 năm 2016:

 Định mức dự toán khảo sát mới 1354 năm 2016 được ban hành ngày: 28/12/2016.
Chính thức có hiệu lực ngày: 01/02/2017.

Định mức Định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354 năm 2016 được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 10 chương.
  • Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý Chương 3: Công tác khoan
  • Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
  • Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường
  • Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng
  • Chương 7: Công tác đo khống chế cao
  • Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình
  • Chương 9: Công tác số hóa bản đồ
  • Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ.Link tải về Định mức dự toán khảo sát 1354 năm 2016:

- Quyết định (file PDF *.pdf):  |  Xem Online  |  Download  |
- Nội dung định mức (file PDF *.pdf): |  Xem Online  |  Download  |

Xem thêm các định mức khác tại:

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.