Trọn bộ bản vẽ đường nội bộ và thoát nước mưa nhà máy khu công nghiệp (file Auto Cad)

(Bieumauxaydung.com) - Bài viết này chia sẻ Trọn bộ bản vẽ đường nội bộ và thoát nước mưa (hạ tầng kỹ thuật) của 1 nhà máy thuộc khu công nghiệp file autoCad. Có link download tải về các file Cad.
Trọn bộ bản vẽ đường nội bộ và thoát nước mưa nhà máy khu công nghiệp file Auto Cad
Trọn bộ bản vẽ đường nội bộ và thoát nước mưa nhà máy khu công nghiệp file Auto Cad

Bộ bản vẽ bao gồm các bản vẽ hạng mục đường nội bộ, thoát nước mưa của một nhà máy điển hình. Về mặt thiết kế, đường và hạ tầng nhà máy khu công nghiệp có những đặc điểm khác biệt so với thiết kế của đường giao thông thông thường.

Danh mục bản vẽ đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhà máy khu công nghiệp (click vào tên bản vẽ để tải file auto Cad bản vẽ về máy tính):

HẠNG MỤC ĐƯỜNG NỘI BỘ:

 1. Mặt bằng tổng thể (Master Plan)
 2. Mặt bằng diện tích (Master Plan Area)
 3. Mặt bằng và trắc dọc (Plan and Vetical Section Road)
 4. Mặt cắt ngang đại diện (Form Horizontal Section)
 5. Trắc Ngang đường (Horizontal Section Road)
 6. Chi tiết bó vỉa

HẠNG MỤC THOÁT NƯỚC MƯA:

 1. Mặt bằng thoát nước mưa tổng thể
 2. Mặt bằng và trắc dọc cống thoát nước 
 3. Chi tiết lắp đặt cống
 4. Chi tiết hầm ga
 5. Chi tiết cấu tạo cống D400, D600, D800, D1000


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.