Mẫu bảng tính khối lượng san nền, đào đắp đất theo ô lưới (file excel)

(Bieumauxaydung.com) - Chia sẻ mẫu bảng tính khối lượng san nền đất theo phương pháp chia ô lưới. Đây là phương pháp tính đào đắp đất đơn giản mà các công trình có mặt bằng nhỏ hay sử dụng như: công trình dân dụng, công trình nhà xưởng khu công nghiệp,... Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy tính để sử dụng cho công việc.

Mẫu bảng tính khối lượng san lấp, đào đắp đất theo ô lưới (file excel)
Mẫu bảng tính khối lượng san nền, đào đắp đất theo ô lưới

Nguyên tắc tính toán khối lượng san nền, đào đắp đất là:

  • Chia nhỏ mặt bằng công trình ra thành nhiều ô vuông nhỏ, thường là các ô vuông này có diện tích bằng nhau, diện tích càng nhỏ càng chính xác. Thông thường chia các ô lưới có kích thước một cạnh là 10-20m.
  • Đo cao độ thực tế của các điểm giao của ô lưới. 
  • Dựa vào bản vẽ thiết kế xác định cao độ thiết kế của các điểm giao ô lưới.
  • Tính khối lượng đào đắp cho từng ô lưới nhỏ: lấy chênh lệch cao độ trung bình 4 góc của ô vuông nhân với diện tích của ô vuông ta được khối lượng san lấp đất của ô vuông đó.
  • Tổng tất cả các ô vuông ta được khối lượng san lấp đất của toàn bộ công trình.
Chú ý: file này chỉ tính toán đúng cho trường hợp là nền đào hoàn toàn hoặc đắp hoàn toàn. Nền nửa đào nửa đắp phải tính toán cách khác. Sẽ cập nhật mẫu file tính sau.


Link tải Mẫu bảng tính khối lượng san lấp, đào đắp đất theo ô lưới file excel (*xls file):

                    | Download |

Tải các mẫu file tính khối lượng khác tại đây: Tổng hợp các mẫu bảng tính khối lượng xây dựng.

Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.