Định mức 588 theo Quyết định số 588/QĐ-BXD năm 2014 về sửa đổi, bổ sung định mức 1776

(Bieumauxaydung.com) - Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 588/QĐ-BXD năm 2014 về sửa đổi, bổ sung định mức 1776
Link tải về Quyết định số 588/QĐ-BXD năm 2014 file PDF(*.pdf): 

- Quyết định 588/QĐ-BXD: | Download |
- Nội dung thuyết minh đi kèm: | Download |

Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.