Định mức 587 theo Quyết định số 587/QĐ-BXD năm 2014 về sửa đổi, bổ sung định mức 1777

(Bieumauxaydung.com) -  Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 587/QĐ-BXD về sửa đổi, bổ sung định mức lắp đặt 1777

Quyết định số 587/QĐ-BXD năm 2014 sửa đổi, bổ sung vào chương II của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể là sửa đổi bổ sung vào chương II:

Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
I. Lắp đặt ống bê tông
I.1 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công
I.2 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục
I.3 Lắp đặt cống hộp
I.4 Nối ống bê tông - cống hộp
II. Lắp đặt ống gang
III. Lắp đặt ống thépLink tải về Quyết định số 587/QĐ-BXD  năm 2014 file PDF (*.pdf): 
  1. Quyết định 587/QĐ-BXD:  | Download |
  2. Nội dung Định mức đi kèm:  | Download |


Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.