Định mức 1173 theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD năm 2012 về sửa đổi, bổ sung định mức 1777

(Bieumauxaydung.com) -  Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 1173/QĐ-BXD năm 2012 về sửa đổi, bổ sung định mức 1777.

Quyết định số 1173/QĐ-BXD năm 2012 sửa đổi, bổ sung của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể là 2 chương:

- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;
- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.



Link tải về Quyết định số 1173/QĐ-BXD năm 2012 file Word(*.doc):
- Quyết định số 1173/QĐ-BXD: | Download |
- Nội dung định mức đi kèm 1173: | Download |


Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.