Định mức 1091 theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD năm 2011 về sửa đổi, bổ sung định mức số 1776.

(Bieumauxaydung.com) - Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).
Link tải về 1091/QĐ-BXD  năm 2011 file PDF (*.pdf): 

- Quyết định 1091/QĐ-BXD: | Download | . Nội dung thuyết minh đi kèm: | Download |


Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.