Định mức 1172 theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD năm 2012 về sửa đổi, bổ sung định mức 1776

(Bieumauxaydung.com) - Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Quyết định số 1172/QĐ-BXD  năm 2012 về sửa đổi, bổ sung định mức 1776.Link tải về 1172/QĐ-BXD  năm 2012 file Word (*.doc):


- Quyết định 588/QĐ-BXD: | Download |
- Nội dung thuyết minh đi kèm: | Download |
Link tải về 1172/QĐ-BXD  năm 2012 file PDF (*.pdf): | Download |

Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.