Định mức dự toán xây dựng phần sửa chữa 1129 công bố năm 2009

(Bieumauxaydung.com) - Định mức sửa chữa 1129 công bố năm 2009 được công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ và đọc trực tiếp nội dung văn bản và định mức ở bài viết này.

Định mức dự toán xây dựng phần sửa chữa 1129 cống bố năm 2009

Nội dung chính của Định mức sửa chữa 1129 công bố năm 2009:

Phần I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch kết cấu công trình

SA.10000 Công tác phá dỡ các kết cấu, công trình xây dựng
SA.20000 Công tác tháo dỡ các kết cấu, công trình xây dựng
Chương III. Công tác đổ bê tông; Sản xuất lắp dựng cốt thép; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn
Chương IV. Công tác làm mái
Chương V. Công tác trát, láng
Chương VI. Công tác ốp, lát gạch đá
Chương VII. Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng
Chương VIII. Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác
Chương IX. Dàn giáo phục vụ thi công
Chương X. Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ
Chương XI. Công tác sửa chữa cầu đường bộ
Chương XII. Công tác sửa chữa đường bộ

Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắt
Chương XIII. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt
Chương XIV. Công tác sửa chữa đường sắtLink tải về Định mức  sửa chữa 1129 năm 2009 file PDF (*.pdf):  

                 | Download |

Xem và tải về các định mức khác tại đây:


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.