Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt 1777 công bố năm 2007

(Bieumauxaydung.com) -  Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt 1777 công bố năm 2007 được công bố theo Công văn 1777/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình ; ống và phụ tùng ống ; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị ; khai thác nước ngầm..

Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt 1777 công bố năm 2007

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...)


Link tải về Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt 1777 file Word (*.doc):
- Văn bản công bố định mức 1777:  | Download |
- Trang bìa định mức 1777: | Download |
- Mục lục định mức 1777: | Download |
- Nội dung thuyết minh định mức 1777: | Download |
Link tải về Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt 1777 file PDF (*.pdf):  
Download |

Link tải về Định mức dự toán xây dựng phần lắp đặt 1777 file Excel (*.xls):  | Download |

Xem và tải về các định mức khác tại đây:


Nguồn: Bộ xây dựng


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.