Định mức dự toán phần xây dựng cơ bản 1776 công bố năm 2007

(Bieumauxaydung.com) - Định mức dự toán phần xây dựng cơ bản 1776 được công bố theo Công văn 1776 /BXD-VP, ngày 16 tháng 08 năm 2007. công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ và đọc trực tiếp nội dung văn bản và định mức ở bài viết này.


 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

Định mức xây dựng cơ bản 1776 gồm 11 chương, cụ thể nội dung chính sau:


Chương I       : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II      : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III     : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Chương IV    : Công tác làm đường
Chương V     : Công tác xây gạch đá
Chương VI    : Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Chương VIII  : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX    : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X      : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI    : Các công tác khácLink tải về Định mức xây dựng cơ bản 1776 file Word (*.doc):
- Công văn 1776 /BXD-VP:  | Download |
- Thuyết minh nội dung định mức 1776:  | Download | 
Link tải về Định mức xây dựng cơ bản 1776 file Excel (*.xls): Download |Xem và tải về các định mức khác tại đây:

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.