Định mức dự toán xây dựng 594 năm 2014 về Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

(Bieumauxaydung.com) - Định mức dự toán 594 năm 2014 về Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ và đọc trực tiếp nội dung văn bản và định mức ở bài viết này.

Định mức dự toán 594 năm 2014 về Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Định mức dự toán 594 năm 2014 thay thế Định mức 2274 năm 2008.Link tải về Định mức dự toán 594 file PDF (*.pdf):
Download |
Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng

www.bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.