Định mức dự toán xây dựng 591 năm 2014 về Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

(Bieumauxaydung.com) - Định mức dự toán 591 được công bố theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ quyết định và nội dung ở bài viết này.

Định mức dự toán 591
Định mức 591 thay thế cho Định mức 2271 năm 2008.Link tải về Định mức dự toán 591 file PDF (*.pdf): 

                 | Download |

Xem và tải các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng.
www.bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.