Định mức dự toán xây dựng phần khảo sát 1779 công bố năm 2007

(Bieumauxaydung.com) - Định mức khảo sát 1779 công bố năm 2007 được công bố theo Công văn 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ và đọc trực tiếp nội dung văn bản và định mức ở bài viết này.

Định mức dự toán xây dựng phần khảo sát 1779 công bố năm 2007
Định mức dự toán xây dựng phần khảo sát 1779 công bố năm 2007
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức dự toán khảo sát xây dựng) là định mức kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng (như 1 m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ địa hình, 1 mẫu thí nghiệm... ) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
Định mức dự toán khảo sát xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

Link tải về Định mức khảo sát 1779 file PDF (*.pdf):

                 | Download |

Chú ý: Định mức khảo sát 1779 đã được thay thế bằng định mức:

Xem và tải về các định mức khác tại đây:


www.bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.