Định mức 1329 năm 2016 về sử dụng vật liệu trong xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Định mức vật tư 1329 năm 2016 được công bố theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ và đọc trực tiếp nội dung văn bản và định mức ở bài viết này.


Định mức vật tư 1329 năm 2016 thay thế cho định mức Định mức vật tư trong xây dựng 1784 năm 2007.

Định mức vật tư 1329 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 19/12/2016.
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gacgh,...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vỉ chống lò,...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công hiện hành.


Link tải về Định mức vật tư 1329 năm 2016 file PDF (*.pdf):

                 | Download |

Xem và tải về các định mức khác tại đây:

Nguồn: Bộ xây dựng


www.bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.