Định mức 1134 năm 2015 về các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Định mức 1134 năm 2015 về các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ và đọc trực tiếp nội dung văn bản và định mức ở bài viết này.


Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí  nén và một số thiết bị không có động cơ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuật.

Định mức các hao phí xác định giá ca máy gồm: số ca làm việc trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác.

Link tải về Định mức Định mức 1134 năm 2015 file PDF (*.pdf):

                 | Download |
Xem và tải về các định mức khác tại đây:


www.bieumauxaydung.com

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.