Mẫu Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình file word

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình được lập sau khi hai bên hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng. Bạn có thể tải về miễn phí và sử dụng trong công việc.

Mẫu Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình
Mẫu Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình

Giới thiệu Mẫu Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình:

Nếu tại thời điểm lập thanh lý hợp đồng bên A chưa thanh toán hết cho bên B theo hợp đồng, thì trong Biên bản thanh lý hợp đồng phải được ghi rõ, xem thêm trong file mẫu.
Link tải download: Biên bản Thanh lý hợp đồng thi công xây dựng công trình file word (.doc):


                     | Download |


Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.