Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường xây dựng (file word)

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường thi công xây dựng công trình. Bạn có thể tải về miễn phí để sử dụng cho công việc.


Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường
Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường

Giới thiệu Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường:

Danh sách Ban chỉ huy công trường phải phù hợp với Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường trong Hồ sơ dự thầu. Chỉ huy trưởng phải có giấy chứng nhận đã tham gia lớp huấn luyện chỉ huy trưởng công trình xây dựng.
Link tải download: Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường file word (.doc):


                 | Download |


Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.