Mẫu Đề nghị thanh toán cho đơn vị thi công file word

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Đề nghị thanh toán thi công là một công văn do nhà thầu thi công gửi cho Chủ đầu tư để đề nghị Chủ đầu tư thanh toán số tiền đợt thi công tương ứng. Bạn có thể tải về miễn phí để phục vụ cho công việc

Mẫu Đề nghị thanh toán thi công
Mẫu Đề nghị thanh toán thi công 

Giới thiệu Mẫu Đề nghị thanh toán cho đơn vị thi công:

Tùy theo điều khoản thanh toán cụ thể của hợp đồng thi công, thông thường sau khi nhà thầu thi công hoàn thành một giai đoạn hoặc hạng mục thi công, thì có thể tiến hành làm hồ sơ thanh toán đợt thi công.

Nhà thầu làm các biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu giai đoạn và làm bảng xác nhận khối lượng. Giá trị thanh toán đợt được căn cứ vào bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành của đợt đó.

 

Link tải download: Mẫu Đề nghị thanh toán thi công file word (.doc):


                     | Download |

Xem thêm các biểu mẫu khác tại:
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ công ty thường dùng
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ xây dựng công trình
>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng (luôn cập nhật)
>> Tổng hợp tất cả các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (luôn cập nhật)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.