Mẫu Bảng tổng hợp giá dự thầu thi công (đơn giản) file excel

(Bieumauxaydung.com) - Đây là mẫu bảng giá dự thầu thi công xây dựng công trình, thể hiện chi tiết và tổng cộng giá trị dự thầu, được nộp trong hồ sơ dự thầu.

Mẫu Bảng tổng hợp giá dự thầu thi công file excel
Mẫu Bảng tổng hợp giá dự thầu thi công file excel
Đây là mẫu đơn giản nhất, dùng trong trường hợp hồ sơ mời thầu không có yêu cầu gì khác. Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng hồ sơ mời thầu, có thể sẽ có thêm những biểu mẫu về giá thầu khác. Bạn phải lập các mẫu theo đúng các biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu đó.Link tải download: Mẫu Bảng tổng hợp giá dự thầu thi công file excel (.xls):

                 | Download |


Xem thêm các biểu mẫu khác tại:
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ công ty thường dùng
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ xây dựng công trình
>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng (cập nhật liên tục)
>> Tổng hợp tất cả các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (cập nhật liên tục)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.