Mẫu Lệnh khởi công công trình xây dựng (file word)

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Lệnh khởi công do chủ đầu tư quyết định phê duyệt. Lệnh khởi công sẽ nêu rõ ngày khởi công xây dựng công trình, chính là ngày bắt đầu thi công theo tiến độ của hợp đồng. Các bạn có thể tải về miễn phí để sử dụng trong công việc.

Link tải Download mẫu Lệnh khởi công file word (.doc): | Download |
Mẫu Lệnh khởi công công trình thi công xây dựng
Mẫu Lệnh khởi công công trình thi công xây dựng

Giới thiệu Mẫu Lệnh khởi công công trình xây dựng:

Sau khi Chủ đầu tư và nhà thầu thi công ký hợp đồng, khi các điều kiện khởi công đã đảm bảo, Chủ đầu tư sẽ ra một Lệnh khởi công. Thời gian thi công sẽ bắt đầu được tính từ ngày ghi trong Lệnh khởi công.

Thông thường thì ngày ký Lệnh khởi công cũng là ngày khởi công công trình, nhưng trong một số trường hợp ngày khởi công muộn hơn ngày ký, để đảm bảo chính xác nên đọc kỹ Lệnh khởi công, thông thường ngày khởi công đươc ghi rõ ngay ở Điều 1 của Lệnh khởi công.

Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.