Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc Thuê xe máy thi công xây dựng file Word

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc thuê xe máy thi công này được sử dụng trong trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu cần chứng minh rằng sẽ có đủ xe máy thi công nếu trúng thầu. 


Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc thuê xe máy

Khi một nhà thầu thi công tham gia đấu thầu phải thuê một số thiết bị xe máy của một đơn vị khác thì phải nộp trong hồ sơ dự thầu một bảng Hợp đồng Nguyên tắc thuê xe máy. 

Trong hợp đồng Nguyên tắc thuê xe máy này ghi những điều khoản thỏa thuận chung nhất về việc đơn vị sở hữu xe máy sẽ đồng ý cho đơn vị thi công thuê xe máy để thi công nếu trúng thầu. Đơn giá và các điều khoản chi tiết sẽ không có trong Hợp đồng Nguyên tắc này.Link tải Download mẫu Hợp đồng Nguyên tắc thuê xe máy file Word (.doc):

                 |  Download |

Xem thêm tại:

>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ công ty thường dùng
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ xây dựng công trình
>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng
>> Tổng hợp tất cả các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (luôn cập nhật)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.