Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc Mua Vật tư xây dựng file Word

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc Mua vật liệu này được sử dụng trong trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu cần chứng minh rằng sẽ đảm bảo các nguồn vật tư cung cấp cho công trình nếu trúng thầu.


Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc mua Vật tư
Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc mua Vật tư


Khi một nhà thầu thi công tham gia đấu thầu thì phải nộp trong hồ sơ dự thầu một hoặc nhiều bảng Hợp đồng Nguyên tắc mua Vật liệu xây dựng từ các nhà cung cấp tương ứng.

Trong hợp đồng Nguyên tắc mua vật tư này sẽ ghi những điều khoản thỏa thuận chung nhất về việc mua bán vật liệu xây dựng để thi công nếu trúng thầu. Đơn giá và các điều khoản chi tiết sẽ không có trong Hợp đồng Nguyên tắc này.Link tải Download mẫu Hợp đồng Nguyên tắc mua Vật tư file Word (.doc):

                 | Download |

Xem thêm tại:


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.