Mẫu Danh mục Biên bản nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Đây là mẫu danh mục ghi rõ các biên bản nghiệm thu công việc và giai đoạn thi công xây dựng theo trình tự thi công.

Mẫu Danh mục Biên bản nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
Mẫu Danh mục Biên bản nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng

Thông thường khi bắt tay vào lập các biên bản nghiệm thu chất lượng công trình, việc đầu tiên là lập danh mục, trong danh mục này sẽ liệt kê tất cả các biên bản nghiệm thu công việc và nghiệm thu hoàn thành giai đoạn (hoặc hạng mục công việc).

Việc lập danh mục trước sẽ giúp cho người lập hồ sơ chất lượng có một cái nhìn tổng quan về tiến độ thi công của công trình, sự liên hệ giữa các công việc có liên quan, để có những điều chỉnh phù hợp về thời gian thi công, thời gian nghiệm thu, đánh số biên bản một cách thống nhất.

Sau khi đã có một danh mục biên bản hoàn chỉnh, bước tiếp theo là lập các biên bản nghiệm thu con tương ứng với công việc thực hiện và những thông tin đã chốt ở danh mục này (mẫu biên bản nghiệm thu đơn giản có thể tải tại đây: Mẫu Biên bản Nghiệm thu Công việc xây dựng - mẫu đơn giản).Link tải download: Mẫu Danh mục Biên bản nghiệm thu file excel (.xlsx):

                 | Download |

Xem thêm các biểu mẫu khác tại:
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ công ty thường dùng
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ xây dựng công trình
>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng (cập nhật liên tục)
>> Tổng hợp tất cả các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (luôn cập nhật)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.