Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng (file word)

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng này là mẫu đơn giản, có thể sử dụng chung có các loại công trình khác nhau. Bạn có thể tải về miễn phí để sử dụng trong công việc.

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Giới thiệu Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng:

Trong mẫu này có 4 đơn vị tham gia nghiệm thu, nếu công trình vốn tư nhân chỉ có Chủ đầu tư và nhà thầu thì bạn có thể bỏ 2 đơn vị thiết kế và TVGS đi cho phù hợp với công trình của mình. 
Link tải download: mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng file word (.doc file):


                 | Download |


Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.