Mẫu bảng tính bóc tách khối lượng công trình xây dựng (file excel)

(Bieumauxaydung.com) - Mẫu bảng bóc tách khối lượng công trình thi công xây dựng. Đây là mẫu rất phổ biến, được sử dụng trong hầu hết các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấu kiện bê tông cốt thép. Có thể tải về miễn phí để sử dụng trong công việc hàng ngày.
Link tải download: Mẫu Bảng tính bóc tách khối lượng file excel (.xlsx): | Download |

Form bóc khối lượng công trình xây dựng
Form bóc khối lượng công trình xây dựng

Giới thiệu Mẫu bảng tính bóc tách khối lượng công trình xây dựng:

Công trình giao thông, thoát nước,... sử dụng mẫu bóc khối lượng khác. Có thể tham khảo các mẫu của các công trình khác ở đây: Mẫu Bảng tính khối lượng.

Xem các mẫu bóc tách khối lượng khác tại: Tổng hợp các mẫu bóc tách khối lượng xây dựng.

Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.