Mẫu Bảng báo giá thi công xây dựng công trình xây dựng (file excel)

(Bieumauxaydung.com) - Đây là file Bảng báo giá theo mẫu chung có thể dùng để báo giá cho tất cả các loại công trình xây dựng. Các bạn có thể tải về miễn phí và chỉnh sửa phù hợp với công việc của mình.Link Download (tải về) mẫu Bảng báo giá file Excel (xls):Download |

Mẫu file Bảng báo giá thi công (mẫu chung)
Mẫu file Bảng báo giá thi công (mẫu chung)


Bạn có thể tìm các biểu mẫu khác tại trang: Tìm kiếm tùy chỉnh với Google trên Bieumauxaydung.com.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.