Mẫu Biên bản Nghiệm thu Công việc xây dựng - mẫu đơn giản nhất file word

(Bieumauxaydung.com) - File mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mẫu đơn giản, sử dụng cho các công trình thi công xây dựng chủ đầu tư vốn tư nhân, dùng để xác nhận công việc hoàn thành đạt chất lượng.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng - mẫu đơn giản
Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng - mẫu đơn giản

Với những hợp đồng vốn tư nhân, thủ tục nghiệm thu đơn giản, có thể sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu công việc chung này để nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng. Về khối lượng công việc hoàn thành thì sử dụng mẫu bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành.Link tải download: Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng - mẫu đơn giản file word (*.doc):

                 | Download |

Xem thêm các biểu mẫu khác tại:
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ công ty thường dùng
>> Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ xây dựng công trình
>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng
>> Tổng hợp tất cả các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (luôn cập nhật)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.