Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ xây dựng công trình

(Bieumauxaydung.com) - Tổng hợp các mẫu hồ sơ xây dựng, được phân chia theo từng đơn vị tham gia công trình xây dựng. Tùy theo yêu cầu cụ thể, các bạn có thể tùy chỉnh mẫu cho phù hợp với công việc của mình.


(Bài viết đang cập nhật...)


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN


Mẫu Hợp đồng Quản lý dự án
Mẫu Hồ sơ Thanh toán đơn vị Quản lý Dự án
Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
Mẫu Quyết định kế hoạch đấu thầu


ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ


Mẫu Bảng tính bóc tách chi tiết khối lượng
Mẫu Dự toán công trình
Mẫu Biên bản thương thảo và hoàn thiện hợp đồng Thiết kế
Mẫu Quyết định chỉ định thầu Tư vấn Thiết kế
Mẫu Hợp đồng Thiết kế
Mẫu Quyết định duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát thiết kế
Mẫu Hố sơ Báo cáo Khảo sát
Mẫu Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thiết kế 1 Giai đoạn)
Mẫu Dự toán theo thông tư mới 06/2016/TT-BXD
Mẫu tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ Thiết kế
Mẫu Biên bản nghiệm thu Kết quả Khảo sát
Mẫu Biên bản nghiệm thu Hồ sơ Thiết kế
Mẫu Phụ lục Hợp đồng
Mẫu Báo cáo chất lượng xây dựng công trình của Đơn vị Thiết kế


ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM TRA THIẾT KẾ 


Mẫu công văn đồng ý chấp nhận thương thảo hợp đồng
Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng Thẩm tra thiết kế
Mẫu Quyết định chỉ định thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế
Mẫu Hợp đồng Thẩm tra thiết kế
Mẫu Hồ sơ báo cáo Thẩm tra
Mẫu Biên bản nghiệm thu hồ sơ thẩm tra thiết kế
Mẫu Hồ sơ thanh toán Đơn vị thẩm tra


ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐẤU THẦU


Mẫu công văn đồng ý chấp nhận thương thảo hợp đồng của Tư vấn Đấu thầu
Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng Tư vấn đấu thầu
Mẫu Quyết định chỉ định thầu của Tư vấn đấu thầu
Mẫu Hợp đồng Tư vấn đấu thầu
Mẫu Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu
Mẫu Hồ sơ mời thầu
Mẫu Tờ trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Mẫu Biên bản nghiệm thu Hồ sơ mời thầu
Mẫu Thông báo mời thầu
Mẫu Biên bản đóng thầu
Mẫu Biên bản mở thầu
Mẫu Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu
Mẫu Tờ trình phê duyệt xếp hạng nhà thầu
Mẫu Quyết định phê duyệt xếp hạng nhà thầu
Mẫu Biên bản nghiệm thu công tác tư vấn lựa chọn nhà thầu
Mẫu Hồ sơ thanh toán đơn vị tư vấn đấu thầu


ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU


Mẫu Công văn đồng ý chấp nhận thương thảo hợp đồng
Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng Thẩm định đấu thầu
Mẫu Quyết định chỉ định thầu tư vấn thẩm định đấu thầu
Mẫu Hợp đồng Thẩm định đấu thầu
Mẫu Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn thẩm định
Mẫu Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu
Mẫu Biên bản nghiệm thu công tác thẩm định hồ sơ mời thầu
Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Mẫu Biên bản nghiệm thu công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Mẫu Hồ sơ thanh toán đơn vị thẩm định đấu thầu


ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT


Mẫu công văn đồng ý chấp nhận thương thảo hợp đồng Tư vấn giám sát
Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng Tư vấn giám sát
Mẫu Quyết định chỉ định thầu tư vấn giám sát
Mẫu Hợp đồng Tư vấn giám sát
Mẫu Quyết định cử Tư vấn giám sát
Mẫu Đề cương Tư vấn giám sát
Mẫu Báo cáo Tư vấn giám sát đợt thanh toán
Mẫu Báo cáo Tư vấn giám sát hoàn thành công trình
Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc Tư vấn giám sát
Mẫu Hồ sơ thanh toán Tư vấn giám sátĐƠN VỊ THI CÔNG


Mẫu Quyết định chỉ định thầu thi công
Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng tim mốc
Mẫu Biên bản họp giao ban công trường
Mẫu Báo cáo đợt thanh toán của Đơn vị thi công
Mẫu Bản vẽ hoàn công
Mẫu Hồ sơ thanh toán đợt Đơn vị thi công
Mẫu Biên bản Quyết toán giá trị công việc hoàn thành
Mẫu Hồ sơ Quyết toán
Mẫu Báo cáo hoàn thành của đơn vị thi công
Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thi công


(Bài viết đang cập nhật...)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.