Tổng hợp các biểu mẫu hồ sơ công ty thường dùng

[Bieumauxaydung.com] - Tổng hợp các mẫu hồ sơ thường dùng trong công ty. Các bạn có thể tùy chỉnh mẫu cho phù hợp với yêu cầu công việc của mình.(Bài viết đang cập nhật...)


MẪU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

Mẫu Giấy ủy quyền
Mẫu Công văn
Mẫu Quyết định
Mẫu Tờ trình
Mẫu Thông báo
Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơMẪU HỒ SƠ KẾ TOÁN

Mẫu Bảng kê chi tiết kèm theo hóa đơn
Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn
Mẫu Biên bản hủy hóa đơn
Mẫu Giấy đề nghị duyệt chi
Mẫu Đề nghị tạm ứng (tiền cá nhân)
Mẫu Đề nghị thanh toán (tiền cá nhân)
Mẫu Phiếu thu
Mẫu Phiếu chi

MẪU HỒ SƠ NHÂN SỰ

Mẫu Hợp đồng lao động
Mẫu Đơn xin việc
Mẫu CV
Mẫu Đơn xin nghỉ phép
Mẫu Đơn xin nghỉ việc
Mẫu Quyết định cử đi công tác
Mẫu Giấy xác nhận thực tập

MẪU HỒ SƠ KINH DOANH

Mẫu Hồ sơ Năng lực
Mẫu Phiếu yêu cầu mua hàng
Mẫu Thư mời họp
Mẫu Biên bản làm việc

(Bài viết đang cập nhật...)

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.