Thông tư số 75/2014/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 75/2014/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 12/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/08/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quản lý chi phí


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây (bản scan có dấu).

Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.