Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 về quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 10/2016/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 10/03/2016
Ngày có hiệu lực:  01/05/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch xây dựng


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>>Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.