Thông tư số 08/2016/TT-BTC về Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản:  08/2016/TT-BTC
Tên văn bản:  Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Hợp đồng xây dựng

Ngày ban hành: 10/03/2016
Ngày có hiệu lực:  01/05/2016
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Hợp đồng xây dựng


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>>Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.