Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 06/2016/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 10/03/2016
Ngày có hiệu lực:  01/05/2016
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quản lý Chi phí


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.


Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.