Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 03/2016/TT-BXD
Tên văn bản: phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 10/03/2016
Ngày có hiệu lực:  15/05/2016
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quản lý chất lượng, Quản lý Dự ánLinks Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.


Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.