Chủ đầu tư xây dựng là gì?

(Bieumauxaydung.com) - Theo khoản 9, điều 3 - Giải thích từ ngữ, chương I - Những quy định chung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì Chủ đầu tư xây dựng được định nghĩa như sau:

"Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng"Xem Luật xây dựng 2014 và các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.