Thông tư số 05/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản:  05/2016/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 10/03/2016
Ngày có hiệu lực:  01/05/2016
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.
Thay thế cho: Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực:  Quản lý Chi phí


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.  File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây (bản scan có dấu).

Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:

>>Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.