Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 50/2015/TT-BGTVT
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành:  Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 23/09/2015
Ngày có hiệu lực:  01/01/2016
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file)

    + Thông tư 50/2015/TT-BGTVT: Xem hoặc Tải về tại đây.  + Phụ lục:  Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.