Luật Xây dựng 2014 tiếng Anh - Vietnam Construction Law 2014


(Bieumauxaydung.com) - Luật Xây dựng 2014 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 bản tiếng Anh - Vietnam Construction Law 2014.


Các bạn có thể sử dụng cho công việc hoặc phục vụ cho việc học tiếng Anh Xây dựng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây.  File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.