Luật Xây dựng 2003 tiếng Anh - Vietnam Construction Law 2003


(Bieumauxaydung.com) - Luật Xây dựng 2014 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 bản tiếng Anh - Vietnam Construction Law 2003.


Các bạn có thể sử dụng cho công việc hoặc phục vụ cho việc học tiếng Anh Xây dựng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download): File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.