Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

Loại văn bản:  Thông tư liên tịch
Số hiệu văn bản: 20/2010/TTLT-BKH-BTC
Tên văn bản: quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 21/09/2010
Ngày có hiệu lực:  06/11/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.