Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Tên đầy đủ: Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
Tên văn bản: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 08/09/2015
Ngày có hiệu lực:  01/11/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư liên tịch: Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.