Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị 

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 34/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 30/09/2009
Ngày có hiệu lực:  45 ngày sau ngày ký
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. + Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.