Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 về quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/10/2010
Ngày có hiệu lực:  15/12/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu: Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.