Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 19/2015/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày có hiệu lực:  15/01/2016
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.