Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 về quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu văn bản: 15/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 29/06/2010
Ngày có hiệu lực:  01/09/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): Xem hoặc Tải về tại đây. - File PDF: Xem hoặc Tải về tại đây  (file gốc từ trang Bộ Kế Hoạch - www.mpi.gov.vn).

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.