Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 11/2015/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 27/10/2015
Ngày có hiệu lực:  22/12/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.
Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Phụ lục:  Xem hoặc Tải về tại đây (mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp).
- File PDF (bản scan có dấu): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.