Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010 về quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 11/2010/TT-BKH
Tên văn bản: quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Cơ quan ban hành:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 27/05/2010
Ngày có hiệu lực:  01/08/2010
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Luật đấu thầu.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

   + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây. Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Xem hoặc Tải về tại đây.


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.