Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết Nghị định số 64/2012/NĐ-CP

Tên đầy đủ: Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Loại văn bản:  Thông tư
Số hiệu văn bản: 10/2012/TT-BXD
Tên văn bản: hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 20/12/2012
Ngày có hiệu lực:  06/02/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Cấp phép Xây dựng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Thông tư: Xem hoặc Tải về tại đây.  Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.
- File PDF (Công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.